Regulamin uczestnictwa w nauce-doskonaleniu pływania
w KRR ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości dla zainteresowanych.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni
  w Braniewie.
 3. Zajęcia grupowe prowadzą instruktorzy pływania zatrudnieni w ,,KRR Zdrowe Braniewo" 2 razy w tygodniu w wymiarze 35-45 minut w zależności od wieku i predyspozycji uczestników zajęć.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
 5. Opłata abonamentowa, którą należy dokonać "z góry" obejmuje cykl 8/16 zajęć i jest określona w cenniku KRR Zdrowe Braniewo. Opłatę abonamentową w ramach rozwijania i doskonalenia umiejętności pływackich (za 8 zajęć) należy wykorzystać w przeciągu 6 tygodni.
 6. Udział w zajęciach grupowych bez opłaconego abonamentu jest możliwy po wniesieniu opłaty 25zł (cena za jednorazowy udział w zajęciach grupowych).
 7. Opłatę można dokonać przelewem na konto 29 8313 0009 0036 9820 2000 0010 lub gotówką w kasie pływalni.
 8. Wskazane jest powiadomić instruktora pływania o nieobecności dziecka na zajęciach ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016r.

 

Ważna informacja!!!

Od bieżącej edycji nauki pływania nie ma możliwości opłacenia nauki pływania z karnetów.