Zdrowe Braniewo

Budowa basenuProjekt „Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - budowa krytej pływalni” otrzymał dofinansowanie w konkursie 01/08/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej-Turystyka, Działanie 2.1-Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w wysokości 10 049 253,21zł co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

W konkursie złożono 20 wniosków z całego województwa na ogólną kwotę 159 086 975,68 zł a do rozdysponowania było zaledwie 33 840 000,00 zł. Braniewski wniosek po ocenie merytorycznej otrzymał 80 pkt, czyli 100% możliwych do uzyskania punktów i po ostatecznej ocenie uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
W ramach projektu wykonano budowę obiektu krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odpowiednim zagospodarowaniem otaczającego go terenu.

Lokalizacja

Budynek basenu z lotu ptakaBudynek krytego basenu zlokalizowany został na działce przy ul. Łąkowej (wcześniej zajmowanej przez ogródki działkowe) w otoczeniu innych obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”. Lokalizacja w pobliżu centrum miasta stwarza bardzo dobre warunki dotarcia zarówno dla odwiedzających turystów jak i mieszkańców całego powiatu braniewskiego. W ramach tworzonego obiektu stanowiącego pierwszy etap budowy Kompleksu Zdrowe Braniewo wyodrębnione zostały w sposób przestrzenny następujące części:

Zespół basenów wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym pełniący główną funkcję obiektu W obiekcie zaprojektowano basen sportowy o wymiarach 25 x 12 m wanna SPA dla 5 – ciu osób, trybuny basenu na 195 osób, zaplecze socjalne, magazyny oraz pomieszczenia porządkowe.

 

Przestrzeń rekreacyjna

basen rekreacyjnyPrzestrzeń rekreacyjna i basen sportowy części krytej wyposażone będą dodatkowo w: nieregularny basen rekreacyjny z dodatkowymi funkcjami takimi jak: grzybek, gejzer, 2 dysze do masażu karku, ławeczkę do masażu wodno – powietrznego.

Poszczególne atrakcje będą mogły być uruchamiane przez użytkowników i wyposażone będą w wyłączniki czasowe. W obrębie basenu rekreacyjnego będzie znajdować się wydzielona część – wypłycona przeznaczona na brodzik, gdzie znajdować się będzie jeżyk oraz mała zjeżdżalnia.

Zespół odnowy biologicznej połączony i powiązany z funkcją główną, w skład którego wchodzą: 2 sauny solarium, siłowania, gabinet masażu, pomieszczenia wypoczynkowe, prysznice, aneks wypoczynkowy, recepcja.

Kawiarnia

Kawiarnia na piętrze obiektu została usytuowana tak by mogła funkcjonować niezależnie od pozostałych funkcji obiektu z galerią widokową w kierunku sali basenowej.

Dostępność

Basen będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy miasta, regionu jak i przyjeżdżający turyści. Dzięki powstaniu tego typu miejskiej infrastruktury zostanie znacznie wzbogacona oferta zajęć fizycznych dla młodzieży szkolnej. Część zajęć wychowania fizycznego będzie mogła być przeprowadzana na basenie co umożliwi lepszy rozwój dzieci i młodzieży. W obiekcie planuje się organizację specjalistycznych programów dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt, windy, pochylnie. Dzięki tego typu infrastrukturze możliwe będzie również organizowanie wspólnych zawodów sportowych na poziomie powiatu oraz ze względu na bliskość okręgu Kaliningradzkiego, również międzynarodowych.

Nauka pływania

Na basenie planowane jest prowadzenie zajęć nauki pływania oraz gimnastyki rehabilitacyjnej i zajęć fitness (np. aerobik w wodzie). Właścicielem stworzonej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina Miasta Braniewa.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.