Cennik usług za korzystanie z pływalni
Dni tygodniaGodzinyCena biletu normalnegoCena biletu ulgowego
od poniedziałku do piątku 6:00 - 14:00 8 zł brutto 4 zł brutto
od poniedziałku do piątku 14:00 - 22:00 12 zł brutto 7 zł brutto
sobota, niedziela i święta 8:00 - 14:00 14 zł brutto 8 zł brutto
sobota, niedziela i święta 14:00 - 22:00 14 zł brutto 8 zł brutto

 

Cennik biletów rodzinych do 2 godzin
Dni tygodniaGodzinyRodzice+Dzieci 2+1Rodzice+Dzieci 2+2Rodzice+Dzieci 2+3Rodzic+Dzieci 1+2Rodzic+Dzieci 1+3
Poniedziałek - Piątek 06:00 - 08:00 31 zł brutto 38 zł brutto 45 zł brutto 26 zł brutto 33 zł brutto
Poniedziałek - Piątek 14:00 - 22:00 31 zł brutto 38 zł brutto 45 zł brutto 26 zł brutto 33 zł brutto
Sobota, Niedziela i święta 08:00 - 14:00 36 zł brutto 44 zł brutto 52 zł brutto 30 zł brutto 38 zł brutto
Sobota, Niedziela i święt 14:00 - 22:00 36 zł brutto 44 zł brutto 52 zł brutto 30 zł brutto 38 zł brutto

 

Cennik karnetów
Okres ważnościKwota doładowaniaCena
1 miesiąc 57,50 zł brutto 50 zł brutto
3 miesiące 120 zł brutto 100 zł brutto
6 miesięcy 350 zł brutto 300 zł brutto
1 rok 600 zł brutto 500 zł brutto

*Jednorazowa opłata za kartę - 15,00

 

Bilety jednorazowe

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z Pływalni przez 60 minut następnie cena wzrasta proporcjonalnie za każde rozpoczęte 6 minut. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

  • Dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
  • Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty
  • Osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości
  • Opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną)
  • Osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości
  • Zasłużony honorowy dawca krwi po okazaniu legitymacji wraz z dowodem osobistym

Promocja dla grup.

Grupy powyżej 10 osób cena biletu na osobę wynosi:

  • w dni powszednie: normalny  10 zł, ulgowy 5 zł
  • w dni ustawowo wolne od pracy: normalny 12 zł, ulgowy 6 zł


Bilety rodzinne

Z biletów rodzinnych mogą korzystać rodzice wraz z dziećmi do lat 14. Dzieci do lat 4 wstęp wolny. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska elektronicznego klient ponosi koszt w wysokości 100zł.

Wynajęcie toru

Wynajęcie 1 toru wodnego-100zł/1 h  /słownie: sto złotych/ po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją

Nauka pływania

Zajęcia indywidualne:

Termin zajęć indywidualnych należy ustalić z instruktorem.

50 zł (cena za 30 minut zajęć 1 osoby z instruktorem)
70 zł (cena za 30 minut zajęć 2 osób z instruktorem)


Zajęcia grupowe:

Zajęcia grupowe prowadzi instruktor pływania 2 razy w tygodniu w wymiarze 35-45 minut w zależności od wieku i predyspozycji uczestników zajęć.

300 zł (cena za 16 zajęć w ramach kursu pływania)
150 zł (cena za 8 zajęć w ramach oswajania się z wodą)
130 zł (cena za 8 zajęć w ramach rozwijania i doskonalenia umiejętności pływackich - dzieci)
170 zł (cena za 8 zajęć w ramach rozwijania i doskonalenia umiejętności pływackich - dorośli)
25 zł (cena za jednorazowy udział w zajęciach grupowych)